Meet the Class OF 2015

Photo
Tulsa, Oklahoma
Photo
Houston, Texas
Photo
Shawnee, Kansas
Photo
Bedford, Texas
Photo
Milwaukee, Wisconsin
Photo
Durant, Oklahoma
Photo
Stillwater, Oklahoma
Photo
Anadarko, Oklahoma